Kategórie
Blog o Chriašteľovi

Chriasteľ Krasový – Zoznámte sa

Chriasteľ Krasový – novoobjavený druh vtáka, prvýkrát nájdený na Madagaskare.

Dennodenne k nám prichádzajú rôzne informácie zo sveta a nové objavy, aké ľudia nájdu. Neoddeliteľnou súčasťou toho sú aj novoobjavené druhy zvierat, cicavcov a rovnako aj operencov . K jedným z týchto novoobjavených druhov môžeme zaradiť aj operenca menom Chriasteľ krasový, ktorému sme celý tento blog venovali. V tomto článku sa môžeš dozvedieť základné informácie o chriašteľovi krasovom, a to najmä kedy a kde bol objavený, kde ho môžeme nájsť a to, akou potravou sa tento vták živí.

Chriašteľ krasový vo svojom prirodzenom prostredí
Chriašteľ krasový vo svojom prirodzenom prostredí
Zdroj: https://www.autographsafaris.com/locations/tsingy-de-bemaraha-national-park/

Objav Chriasteľa Krasového

Chriasteľ krasový je novoobjavený druh vtáka, ktorý bol nájdený prvýkrát v roku 2011 na Madagaskare. Pôvodný anglický názov Chriašteľa krasového je „Tsingy Wood Rail“ a je zaradený do čeľade Rallidae čiže chriašteľovité, rodiny Sarothruridae. Rovnako môžeme tento druh zaradiť do rodu Mentocrex a druhu Canirallus beankaensis.

Kde môžeme Chriasteľa Krasového nájsť?

Tento druh vtáka „chriasteľ krasový“ môžeme väčšinou nájsť v oblastiach vápencového krasu so skalnými vrcholmi známymi ako „tsingy“, ktoré sa nachádzajú v nadmorskej výške od 100 do 320 metrov a tam, kde bol vápenec erodovaný a ktorý vytvára hrebene, trhliny, priehlbiny a iné charakteristické tvary, v ktorých sa žije tomuto druhu najlepšie.

Čím sa Chriasteľ Krasový živí?

Keďže ho môžeme nájsť nielen na skalných vrchoch ale aj v okolí listnatých lesoch ohraničených exponovanou horninou, tak sa prevažne živí na lesnom dne, ale stravu tohto druhu nie je možné určite jednoznačne, to znamená, že strava tohto druhu vtáka, nie je úplne známa. No podľa domnienky vedcov a objaviteľov tohto druhu sa pravdepodobne živí niektorými druhmi článkonožcov a bezstavovcov, ktoré sa nachádzajú na zemi.

O tom, ako žije a všetky informácie o ňom ti budeme prinášať postupne, zatiaľ si môžeš prečítať jeden z článkov.
Ak chceš vedieť podrobné informácie o mne, dočítaš sa o mne tu.